Category: Mimbar

Ketegasan dan Adil

Rasulullah Muhammad SAW merupakan insan yang ma’shum (terpelihara) sehingga tidak akan mungkin bertindak sewenang-wenang. Beberapa ayat Alquran

Manjaga Kelestarian Alam

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada Nya….”(QS.

Masjid 24 Jam

Apakah ada masjid di Indonesia yang buka 24 jam? Jika Masjid Haram, Masjid Madinah dan

Ekonomi Keummatan

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)