Browsing: Tafsir

Dari Usamah bin Zaid r.a ia berkata Nabi SAW pernah menaiki sebuah benteng di Madinah, lantas berkata : Apakah kalian…

Dari Jabir r.a. ia berkata Rasulullah SAW bersabda : Janganlah kalian berharap kematian sebab kematian itu sangat menakutkan munculnya. Termasuk…

Dari Jabir r.a. ia berkata Rasulullah SAW bersabda : Janganlah kalian berharap kematian sebab kematian itu sangat menakutkan munculnya. Termasuk…

Katakanlah: Terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu dengan sekonyong-konyong atau terang-terangan, maka adakah yang dibinasakan (Allah) selain dari orang…

Dari Abu Hurairah r.a. dari Sa’id Al Khudry r.a. dari Nabi SAW beliau bersabda : tidaklah sesuatu yang menimpa manusia…

Dari Ali r.a. ia berkata : Nabi SAW mengutus tawanan (perang) dan beliau mempekerjakan seorang laki-laki Anshar untuk menjaganya dan…

Dari Abdullah r.a. ia berkata : Nabi SAW masuk ke kota Makkah, pada hari penaklukkan Makkah dan di sekeliling Baitullah/Ka’bah…

Dari Sa’id Al Khudry r.a. dari Rasulullah SAW beliau bersabda : Apabila orang-orang mukmin telah bebas dari neraka maka mereka…