Browsing: Tafsir

Dari Sa’id Al Khudry r.a. dari Rasulullah SAW beliau bersabda : Apabila orang-orang mukmin telah bebas dari neraka maka mereka…

Dari Sa’id Al Khudry r.a. dari Rasulullah SAW beliau bersabda : Apabila orang-orang mukmin telah bebas dari neraka maka mereka…

Nabi SAW bersabda : Barangsiapa berhaji lalu ia tidak berkata-kata kotor, tidak berbuat fasiq atau tidak keluar dari jalan yang…

Kemudian mereka mengambil tuhan-tuhan selain daripada-Nya (untuk disembah), yang tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak…

Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata : Aku mendengar Rasulullah bersabda : Barangsiapa yang ingin supaya dilapangkan rezekinya atau…

Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya…

Dari Jabir bin Abdullah Al Anshary r.a. dan Nabi SAW menceritakan masa terputusnya wahyu. Dalam cerita itu beliau bersabda :…

Dan mereka mengatakan: “Inilah binatang ternak dan tanaman yang dilarang; tidak boleh memakannya, kecuali orang yang kami kehendaki” menurut anggapan…